Cô gái sắc màu

Bài Dự Thi

SBD 04: Cô gái sắc màu

Bài thi của Nguyễn Ngọc Ngân với ý tưởng cô gái sắc màu
Thí Sinh: Nguyễn Ngọc Ngân
Salon: Ngân Tóc
Địa chỉ: Hà Giang
618 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.