Đỗ Tài Linh

Bài Dự Thi

SBD 45: Đỗ Tài Linh

Đỗ Tài Linh
Thí Sinh: Đỗ Tài Linh
Salon: Salon Athena
Địa chỉ: khu đo thị Đặng xá - Gia Lâm- Hà Nội
3 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.