Đỗ Tiến Đạt

Bài Dự Thi

SBD 124: Đỗ Tiến Đạt

Đỗ Tiến Đạt
Thí Sinh: Đỗ Tiến Đạt
Salon: Ông Hoàng Tóc Nối
Địa chỉ: Hà Nội
0 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.