Đức Quyết

Bài Dự Thi

SBD 142: Đức Quyết

Đức Quyết
Thí Sinh: Đức Quyết
Salon: MyA Hair Salon
Địa chỉ: Số 9 Phùng Chí Kiên Cầu Giấy
0 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.