Galaxy  eMaika

Bài Dự Thi

SBD 08: Galaxy eMaika

Galaxy eMaika lấy ý tưởng từ một người phụ nữ tên Maika có nghị lực sống và cách sống mạnh mẽ, biết nhu biết cương hiếu thảo và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình...!
Thí Sinh: Nguyễn Văn Tính
Salon: Nguyễn Văn Tính
Địa chỉ: Kon Tum
427 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.

Galaxy eMaika lấy ý tưởng từ một người phụ nữ tên Maika có nghị lực sống và cách sống mạnh mẽ, biết nhu biết cương hiếu thảo và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình...!

 

Màu xanh chủ đạo ý nói bầu trời xanh

Pha lẫn chút khói và ánh vàng tượng chưng cho mây và anh nắng mặt trời, pha lẫn một chút light tím để các màu hoà quyện một cách mạnh mẽ và chuyển động quyến rũ!