Hoàng Hôn Tím

Bài Dự Thi

SBD 02: Hoàng Hôn Tím

Bài dự thi của Trần Thanh Liêm với ý tưởng Hoàng Hôn Tím.
Thí Sinh: Trần Thanh Liêm
Salon: Trần Liêm
Địa chỉ: TP HCM
130 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.