Lavender Blue

Bài Dự Thi

SBD 05: Lavender Blue

Bài thi của Đặng Hoàng với chủ đề Lavender Blue
Thí Sinh: Đặng Hoàng
Salon: Viện tóc Đặng Hoàng
Địa chỉ: Hà Giang
238 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.