Lê Đăng Thọ

Bài Dự Thi

SBD 47: Lê Đăng Thọ

Lê Đăng Thọ
Thí Sinh: Lê Đăng Thọ
Salon: Salon Heart
Địa chỉ: trúc lâm tĩnh gia Thanh Hoá
5 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.