Ngọc Trai Xanh

Bài Dự Thi

SBD 06: Ngọc Trai Xanh

Bài thi của Thùy Dung với chủ đề Ngọc Trai Xanh
Thí Sinh: Nguyễn Thùy Dung
Salon: Thùy Dung beauty
Địa chỉ: Hà Nội
95 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.