Nguyễn Duy Thường

Bài Dự Thi

SBD 24: Nguyễn Duy Thường

BÀI DỰ THI VIETNAM HAIR AWARD
Thí Sinh: Nguyễn Duy Thường
Salon: Nguyễn Duy Thường
Địa chỉ: Hair salon David (phường Tiền Châu - Phúc yên - Vĩnh phúc)
10 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.