Nguyễn Minh Thanh

Bài Dự Thi

SBD 77: Nguyễn Minh Thanh

Nguyễn Minh Thanh
Thí Sinh: Nguyễn Minh Thanh
Salon: Salon Dựng Đức
Địa chỉ: Xóm3, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
0 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.