Nguyễn Quang Sáu

Bài Dự Thi

SBD 144: Nguyễn Quang Sáu

Nguyễn Quang Sáu
Thí Sinh: Nguyễn Quang Sáu
Salon: Salon tóc Sáu Trang
Địa chỉ: Xóm 4 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
0 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.