Nguyễn Văn Việt Hà

Bài Dự Thi

SBD 121: Nguyễn Văn Việt Hà

Nguyễn Văn Việt Hà
Thí Sinh: Nguyễn Văn Việt Hà
Salon: Việt Hà HairSalon
Địa chỉ: Do Nha - Quế võ - Bắc Ninh
0 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.