Phạm Văn Quý

Bài Dự Thi

SBD 84: Phạm Văn Quý

Phạm Văn Quý
Thí Sinh: Phạm Văn Quý
Salon: Hairstudio Việt Paris
Địa chỉ: Hà Nội
0 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.