Thiên thần nổi loạn

Bài Dự Thi

SBD 14: Thiên thần nổi loạn

Là 1 thiên thần giáng phàm trên con đường tìm kiếm màu sắc cho tình yêu và đã vô tình đảo lộn các sắc màu bị giam hãm.
Thí Sinh: Trần Văn Mạnh
Salon: Trình Royal
Địa chỉ: Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
301 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.