Thịnh Blue

Bài Dự Thi

SBD 37: Thịnh Blue

Thịnh Blue
Thí Sinh: Thịnh Blue
Salon: Thịnh Blue
Địa chỉ: 222 Tân Kỳ Tân Quý, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú Da Kao, Ho Chi Minh City
8 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.