Trần Tú

Bài Dự Thi

SBD 03: Trần Tú

Bài dự thi Hair Awards 2020 của Trần Tú
Thí Sinh: Trần Tú
Salon: Thúy Phương
Địa chỉ: Cầu Đơ - Thanh Xuân - Hà Nội
19 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.