Trắng Văn Đại

Bài Dự Thi

SBD 42: Trắng Văn Đại

Trắng Văn Đại
Thí Sinh: Trắng Văn Đại
Salon: Học Viện Tóc NEW TREND
Địa chỉ: 68 Sơn Đông,Nam Sơn,TP Bắc Ninh
815 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.