Trí Tiến

Bài Dự Thi

SBD 43: Trí Tiến

Trí Tiến
Thí Sinh: Trí Tiến
Salon: Trí Tiến
Địa chỉ: 75 Hồng Mai
7 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.