Vũ Thanh Tâm

Bài Dự Thi

SBD 25: Vũ Thanh Tâm

BÀI DỰ THI VIETNAM HAIR AWARD
Thí Sinh: Vũ Thanh Tâm
Salon: Salon Thanh Tâm
Địa chỉ: Salon Thanh Tâm (Thường Tín, Hà Nội)
8 Lượt Bình Chọn
Lượt bình chọn được đồng bộ với hệ thống Facebook sau mỗi 10 phút.

Hãy bình chọn ngay bằng cách Thích và chia sẻ bài viết này.